Rating

 • Related Video Tags :

  Kay dilim at kay ginaw sa kalawakan ng dagat
  Ubod lakas kung humiyaw ang galit na hanging habagat
  Ngunit buo ang puso mo\’ng ang daluyong ay susugurin
  Magkasama tayong katahimika\’y hahanapin

  Saan ang tungo mo mahal ko\’ng kaibigan
  Saan sasadyain hanap mo\’ng katahimikan
  Basta\’t tayo\’y magkasama laging sasabayan kita
  Pinagsamaha\’y nasa puso kaibigan kabarkada
  Iharap natin ang layag sa umaawit na hangin
  Kapit-bisig tayong ang gabi ay hahawiin

  Chorus 1:
  Dahon ng damo, tangay ng hangin
  At di mo matanaw kung saan ka dadalhin
  Ngunit kasama mo ako, nakabigkis sa puso mo
  Daluyong ng dagat ang tatawirin natin

  Saan ang tungo mo mahal ko\’ng kaibigan
  Saan sasadyain hanap mo\’ng katahimikan
  Basta\’t tayo\’y magkasama laging sasabayan kita
  Pinagsamaha\’y nasa puso kaibigan kabarkada
  Iharap natin ang layag sa umaawit na hangin
  Kapit-bisig tayong ang gabi ay hahawiin

  Chorus 2:
  Ating liliparin, may harang mang sibat
  Ating tatawirin, daluyong ng dagat
  Basta\’t kasama mo ako, iisang bangka tayo
  Anuman ang mithiin ay makakamtan natin

  Ating liliparin, may harang mang sibat
  Ating tatawirin, daluyong ng dagat
  Basta\’t kasama mo ako, iisang bangka tayo
  Anuman ang mithiin ay makakamtan natin

  YOUMUST LOGGEDIN POSTCOMMENT